Samenkomsten


Gebed en voorbede

Wilt u meer betrokken geraken bij de kern van onze gemeenschap in Filadelfia Vilvoorde?
Dan kan u zich toeleggen op gebed en voorbede met en voor de kerkgemeenschap.
Gebed staat hoog aangeschreven en we beschouwen het als het fundament waarop elke effectieve bediening gebouwd is. We voorzien daarom de mogelijkheden om deel te nemen aan het gebedsleven in de kerk:
Elke zondagochtend is er een gebedsessie voor aanvang van de dienst: tussen 9.15u en 9.40u kunt u komen bidden voor de zondagsdiensten.
Op woensdagavond 18u30 en 20u00 komen we samen om te bidden.
We bouwen voortdurend aan een netwerk van voorbidders. Als u zich wilt aansluiten bij dit team en u toeleggen op gebed voor de kerk, haar leiders en leden, en als u regelmatig via e-mail op de hoogte wilt worden gehouden van gebedsonderwerpen, neem dan contact op met de verantwoordelijke van de kerk.